Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι TrelesTsixlofouskes.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.

Κατά την εγγραφή ενός πελάτη/χρήστη στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (παραγγελίες προϊόντων, newsletters κλπ) είναι δυνατόν να ζητηθεί η καταχώριση ορισμένων προσωπικών του στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ). Οι TrelesTsixlofouskes.gr διαφυλάσσουν τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών τους και δεν τα μεταβιβάζουν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους. 

Οι TrelesTsixlofouskes.gr διατηρούν αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών τους. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό: 

  • Τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας με τον πελάτη / χρήστη,

  • Την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,

  • Την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών / χρηστών,

  • Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και

  • Την ενημέρωση των πελατών / χρηστών σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων από τις TrelesTsixlofouskes.gr.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στο τηλέφωνο 2310 889 880 προκειμένου και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των τυχόν διατηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Σε όλους τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στην πληρωμή μέσω καρτών οι TrelesTsixlofouskes.gr διασφαλίζουν την απόλυτη εχεμύθεια των προσωπικών σας στοιχείων, δεν εμπλέκονται και δεν διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία.

Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, δίνονται από τον ιδιοκτήτη της κάρτας μέσω ασφαλών δικτύων των τραπεζών, απευθείας στις τράπεζες και οι TrelesTsixlofouskes.gr απλά ενημερώνονται από τα τραπεζικά ιδρύματα για την επιτυχής ή όχι ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε και αποθηκεύουμε στοιχεία από την συναλλαγή μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών.

Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών γίνονται απευθείας με τον εκάστοτε φορέα.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών NBG e-Commerce της Εθνικής Τράπεζας,  με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer) 128-bit . Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η επικοινωνία μας με τα τραπεζικά ιδρύματα σε κάθε περίπτωση γίνεται με κρυπτογράφηση στοιχείων τηρώντας όλους τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την τήρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τον έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς σε καθημερινή βάση για προστασία του ιστότοπου μας από κακόβουλο λογισμικό και κενά ασφάλειας.

Με το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα αλλά και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί κατά την μεταφορά.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.trelestsixlofouskes.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.